X-Cite

Oświetlenie dla mikroskopii fluorescencyjnej

Mikroskopia fluorescencyjna przeżywa obecnie okres szybkiego rozwoju, możliwości obrazowania są coraz lepsze, co pozwala biologom na przeprowadzanie bardzo szczegółowych badań żywych komórek i tkanek organicznych. Postęp, jaki się dokonał w ostatniej dekadzie w dziedzinie źródeł światła pobudzanych fluorescencyjnie w dużym stopniu  przyczyniły się do poprawy odczytu obrazów próbek za małych do oglądania gołym okiem a zbyt przezroczyste, by oglądać je pod tradycyjnym mikroskopem z użyciem białego światła.

W przypadku mikroskopii fluorescencyjnej układ oświetlenia ma za zadanie dostarczyć do próbki energię poprzez mikroskop, który oddziela emitowane światło fluorescencyjne od intensywnego światła wzbudzonego. A zatem wydajność i sterowanie źródłem światła wzbudzającego ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego przechwycenia obrazu i spójności wyników.

Źródło światła pobudzającego fluorescencję.

Najpowszechniej stosowane fluorofory wymagają pobudzenia przede wszystkim w zakresie zielonego i niebieskiego światła widzialnego. Charakterystyka widma lamp łukowych z jego pojedynczymi szczytami w tym właśnie zakresie sprawiła, przede wszystkim one znajdują zastosowanie jako źródło światła w mikroskopii fluorescencyjnej, obok wprowadzonych niedawno lamp LED, których główne zalety to specyficzny rozkład widma i szybkość włączania i wyłączania, co jest korzystne z punktu widzenia wielu zastosowań.

Głównymi wadami w porównaniu z tradycyjną metodą wzbudzania fluorescencji światłem lamp łukowych była zwykle żywotność bańki lampy oraz konserwacja wymagana dla właściwego ustawienia optyki i jednolitości oświetlenia. W przypadku bardziej zaawansowanych projektów problemy te zostały zasadniczo wyeliminowane dzięki odizolowaniu źródła światła wzbudzającego od mikroskopu, w efekcie czego powstaje łatwo regulowany, efektywny optycznie układ o przedłużonej żywotności lampy. Zaawansowane układy wzbudzania fluorescencji X-Cite® zapewniają co najmniej dziesięciokrotne wydłużenie żywotności lampy, a dzięki regulacji optyki badana próbka otrzymuje jednolite oświetlenie. Dodatkową korzyść stanowi zapobieżenie przedostawaniu się niepożądanego nagrzewania i drgań na mikroskop, dzięki czemu wzrasta stabilność obrazu i ogólna wydajność optyki.

X-Cite

Co to jest X-Cite®?

X-Cite®, marka o uznanej pozycji i bogatym doświadczeniu w branży, to szeroka gama rozwiązań z zakresu pomiaru i wzbudzania fluorescencji, zapewniających naukowcom i lekarzom nieporównanie doskonałą niezawodność i możliwość sterowania, co ma zasadnicze znaczenie w mikroskopii fluorescencyjnej. Łączy najwyższą stabilność i wydajność optyczną z łatwością użytkowania. Współpraca z partnerami na całym świecie zapewnia łatwość dostępności naszych rozwiązań i pozwala klientom na skrócenie czasu poświęcanego na badania.

Układy oświetlenia do fluorescencji

X-Cite® to rodzina urządzeń do iluminacji i pomiaru przeznaczona specjalnie dla mikroskopii fluorescencyjnej. Niezależnie od tego, czy przedmiotem obserwacji są komórki nieruchome, czy też żywe, oferta X-Cite® obejmuje pełen zakres lampowych i LEDowych urządzeń oświetlenia fluorescencyjnego odpowiedni do wymagań optymalizacji obrazu i zapewnienia wyższej wiarygodności danych. Urządzenia X-Cite® znane są z maksymalnej stabilności i najlepszej możliwej jednolitości oświetlenia w mikroskopii fluorescencyjnej, długiej żywotności lamp i łatwej instalacji. Nasze urządzenie X-Cite® XLED1 emituje na poziomie, na którym znajduje się próbka, strumień światła o dużej mocy. Wyposażone jest w inteligentny panel sterujący najwyższej jakości i zaawansowane możliwości wzbudzania, umożliwiając skupienie się na badaniu.

Pomiar mocy w obrazowaniu fluorescencyjnym

Układ pomiaru mocy w urządzeniach X-Cite® dokonuje pomiaru mocy optycznej właśnie tam, gdzie jej wielkość jest najistotniejsza – na płaszczyźnie docelowej. Stały poziom oświetlenia zapewnia powtarzalność wyników i tym samym podniesienie jakości badania.

Wybór źródła światła w mikroskopii fluorescencyjnej

Oferta X-Cite® to szeroka gama układów iluminacji fluorescencyjnej przeznaczonych do różnych zastosowań w mikroskopii, od standardowego modelu X-Cite® 120Q przeznaczonego do badań rutynowych po najbardziej zaawansowane  X-Cite® XLED1 z rozbudowanymi opcjami automatyzacji i sterowania umożliwiającymi automatyczną obserwację obrazowanie] żywych komórek z dużą prędkością. W ofercie X-Cite® znajduje się właśnie taki system oświetlenia fluorescencyjnego, jakiego potrzebujesz do swoich zastosowań.

 

Zastosowanie

Wszystkie nasze urządzenia, od X-Cite® 120Q, które charakteryzuje się szerokim zakresem widma wyjściowego do X-Cite® exacte, które zapewnia ultra-stabilne widmo oraz umożliwiającego obrazowanie z wysoką prędkością X-Cite® XLED1, idealnie odpowiadają potrzebom wzbudzania fluorescencji w szerokim zakresie zastosowań. X-Cite® ma odpowiednie źródło światła twojego mikroskopu niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednostajnego oświetlenia w całym polu widzenia ze względu na obrazowanie sąsiadujące, czy też niezawodnego oświetlenia z zaawansowanymi opcjami automatyki.

 

Lampy i LEDy X-Cite® o długim okresie żywotności, łatwe w instalacji, to niezrównana wygoda zarówno dla dużych ośrodków, jak i pojedynczych laboratoriów korzystających regularnie z mikroskopii fluorescencyjnej. Urządzenie X-Cite® XLED1 może być wyposażone w szereg modułów do hodowli komórek stosowanych w wąskich, a dzięki szerokiej gamie fluoroforów jest przy tym elastyczne. Kompatybilność urządzeń X-Cite® z wszystkimi ważniejszymi markami mikroskopów zapewnia wyjątkową elastyczność i zapobiega konieczności przechowywania różnych rodzajów akcesoriów.

 

Techniki obrazowania

 •  Obrazowanie konfokalne
 • Obrazowanie białkiem fluorescencyjnym (XFP’s)
 • Obrazowanie FRET
 • obrazowanie wysokiej prędkości
 • Obrazowanie sąsiadujące
 • Długotrwałe obrazowanie poklatkowe
 • Obrazowanie materiałów
 • Obrazowanie Qdot kropek kwantowych
 • Obrazowanie fluorescencyjne jakościowe
 • Obrazowanie fluorescencyjne ilościowe
 • Obrazowanie komórek i tkanek nieruchomych/zabarwionych
 • Oświetlenie strukturowe/strukturalne
 • Obrazowanie TIRF
 • Barwienia przyżyciowe i obrazowanie żywych komórek

Facility & resource management

 • Duże ośrodki badawcze
 • Laboratoria wspólne
 • Wyposażenie szkoleniowe i urządzenia demonstracyjne

Zastosowanie

 • Badania antygenów
 • Obrazowanie wapnia, jonów, pH
 • Żywotność komórki
 • Fizjologia komórkowa
 • FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ)
  • Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ to metoda znakowania nukleotydów (DNA i RNA) z wykorzystaniem fluorescencji. Metoda ta umożliwia badanie i lokalizację protein po ekspresji/transkrypcji (jako DNA lub RNA), i uzyskanie czasoprzestrzennej informacji o ekspresji genów w komórkach i tkankach. Sygnały FISH mogą być czasem słabe, zależnie od zastosowanego protokołu znakowania  próbki. Urządzenia oświetlenia fluorescencyjnego X-Cite® dzięki natężeniu światła podwyższonemu w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła umożliwiają oglądanie takich próbek.
 • FRET (fluorescencyjny rezonansowy transfer energii)
  • FRET (fluorescencyjny rezonansowy transfer energii lub rezonansowy transfer energii Förstera) to kwantowy proces mechaniczny przeniesienia energii między dwoma fluoroforami na niewielką odległość (od 1 do 10 nm) inaczej niż przez promieniowanie. Jeżeli cząsteczki są wystarczająco blisko siebie, fluorofor-donor przekazuje swoją energię fluoroforowi-akceptorowi. Kontrolując wielkość emisji fluorofora badacz jest w stanie uzyskać istotne informacje o lokalizacji przestrzennej badanych protein.
 • Obrazowanie biopsji guzów/patologii
 • Transdukcja, translacja sygnałów
 • Kierowanie. Chodzi o proces wysyłania protein do miejsca przeznaczenia protein
 • Transport pęcherzykowy
 • Fotoaktywacja i obrazowanie PA-GFP
 • Uwalnianie

Połączenie z urządzeniami do obrazowania

 • Mikroskopia fluorescencyjna
 • Czytniki tablic
 • Skanowanie szkiełek

 

Dlaczego X-Cite®?

 • Minimum hałasu, minimum drgań
 • Brak potrzeby stosowania zewnętrznego układu chłodzenia
 • Najdoskonalsza kontrola natężenia
 • Redukcja efektu] fotowybielania dzięki precyzyjnej kontroli natężenia,
 • Sygnał jaskrawy/świetlny
 • Jednolitość oświetlenia
 • Brak potrzeby dokonywania regulacji
 • Niezawodność i stabilność

 

Główne zastosowania:

Układy oświetlenia Najważniejsze cechy Zastosowanie
X-Cite® 120Q Jedynie wyłącznik Rutynowe obrazowanie przy którym zawsze wymagana jest maksymalna moc, a fotowybielanie nie stanowi zagrożenia
X-Cite® 120Q z przesłoną Przesłona pięciostopniowa Rutynowe obrazowanie przy którym pożądane jest sterowanie natężeniem
X-Cite® 120PC Q Przesłona pięciostopniowa
Wewnętrzna migawka
Sterowanie komputerem (PC) przez interfejs RS232
Obrazowanie poklatkowe, zautomatyzowane pozyskiwanie obrazu, szczególnie w sytuacji, gdy istotne jest uniknięcie wibracji z migawki na mikroskopie
X-Cite® 200DC Bezstopniowa przesłona w zakresie 0-100%
Wewnętrzna migawka
Sterowanie komputerowe (PC) za pomocą urządzenia  RS232
Rutynowe i wysokiej prędkości protokoły obrazowania oraz obrazowanie poklatkowe
Protokoły, w przypadku których pożądana jest stabilność wyniku wyjściowa  precyzyjna regulacja poziomu natężenia i/lub uniknięcie drgań migawki mikroskopu, ale nie ma potrzeby stosowania pełnego sterowania komputerowego (PC)
X-Cite® exacte Stustopniowa przesłona
Wewnętrzna migawka o wysokiej prędkości
Ultrastabilna wydajność
Obwód zamknięty (Closed-Loop Feedback)
Sterowanie komputerowe (PC)
Zaawansowane protokoły  obrazowania, badania na żywych komórkach, wielodniowe obrazowanie poklatkowe
Protokoły, w przypadku których pożądany jest wysoki stopień kontroli nad poziomem natężenia i/lub zapobieganie drganiom migawki mikroskopu.
Pomiar mocy Najważniejsze cechy Zastosowanie
Miernik mocy optycznej XR2100 Pomiar mocy na końcu/u wylotu światłowodu
Kalibracja X-Cite® exacte
Umożliwia regulację oświetlenia na znanym i powtarzalnym poziomie
Czujnik mocy na powierzchni docelowej XP750 Pomiar mocy na powierzchni docelowej
Możliwość używania z każdym źródłem światła epifluorescencyjnego
Umożliwia regulację oświetlenia na  powierzchni próbki na znanym i powtarzalnym poziomie
Konserwacja mikroskopu i rozwiązywanie problemów

Patologia cyfrowa, mikroskopia wirtualna i obrazowanie fluorescencyjne

Patologia cyfrowa to obrazowe środowisko informacyjne istniejące dzięki wirtualnej mikroskopii. Polega na obrazowaniu szkieł oraz zapisywaniu i przesyłaniu ich obrazów cyfrowych celem analizy, archiwizacji i przechowywania.

Szkiełka w mikroskopii wirtualnej są:

 • Skanowane – przy pomocy urządzenia skanującego zainstalowanego na mikroskopie, które zapisuje obraz całego szkiełka poprzez szerokie skanowanie lub łączenie mniejszych skanów. Wymaga to wyposażenia stanowiska w silnik, by można było zeskanować cały obraz.
 • Oglądane – na komputerze przy użyciu programu do oglądania obrazów
 • Archiwizowane – niektóre szkiełka mają kod paskowy, który jest również skanowany, obrazy mogły być archiwizowane razem z informacją o pacjencie.
 • Analizowane – z wykorzystaniem narzędzi i oprogramowania do analizy obrazu pozwalającego na automatyczną identyfikację i określenie ilościowe
 • Przekazywane – pliki z zapisem patologii cyfrowej mogą być przekazywane przez sieć, by można było uzyskać dodatkowe opinie ekspertów.

Technologia patologii cyfrowej żadną miarą nie zastąpi oka eksperta czy umiejętności postawienia diagnozy przez patologa czy doktora. Oszczędza jedynie czas poświęcany na obrazowanie próbek, a przy tym w efektywny sposób organizuje archiwizowanie szkiełek mikroskopii wirtualnej umożliwiając wykorzystanie ich w przyszłości, zachowanie zapisu czy porównywanie przebiegu choroby