Omnicure

Systemy miejscowego utwardzania ultrafioletem i utwardzania światłem ultrafioletowym

Utwardzanie miejscowe ultrafioletem stanowi technikę polimeryzacji substancji klejącej w połączeniach precyzyjnych poprzez wykorzystanie energii promieniowania promienistej. Oferowane przez OmniCure® urządzenia do utwardzania ultrafioletowego połączeń dzięki zastosowaniu wiodących technologii, jeśli chodzi o niezawodność i powtarzalność procesu, nie mają sobie równych na rynku.

Korzyści z utwardzania połączeń ultrafioletem

Urządzenia do utwardzania metodą UV umożliwiają stosowanie substancji klejących wolnych od rozpuszczalników w wytwarzaniu wielu produktów wymagających połączeń precyzyjnych. Główne zalety utwardzania ultrafioletem to: zapewnienie zgodności z przepisami dzięki niemal całkowitej eliminacji lotnych związków organicznych (LZO) oraz zwiększenie prędkości procesu produkcyjnego dzięki wykorzystaniu niezawodnych urządzeń utwardzających. Inne istotne zalety utwardzania UV w porównaniu do innych technik utwardzania, bez wykorzystania ultrafioletu, to m.in. brak w procesie łączenia wysokich temperatur, wody czy rozpuszczalników, dużo wyższa odporność na gorąco i działanie środków chemicznych, idealna przejrzystość optyczna i wysoka wytrzymałość na ścinanie

Omnicure

Co to jest Omnicure®?

Zaawansowane rozwiązania w zakresie połączeń techniką UV/światła widzialnego umożliwiające wykorzystanie w produkcji taśmowej techniki utwardzania światłem zapewniającej wyjątkowy poziom kontroli i powtarzalności.  Omnicure® to połączenie naszego bogatego doświadczenia w zakresie połączeń precyzyjnych metodą UV i innowacyjnych technologii kontrolnych zapewniające wymagany poziom niezawodności i najwyższą jakość produktu końcowego, które stało się wzorcowym standardem w branży. Dzięki nam klienci oszczędzają czas (czas wdrożenia systemu jest bardzo krótki) i koszty produkcji.

Niezawodne systemy utwardzania UV

Systemów miejscowego utwardzania ultrafioletem używa się do utwardzania połączeń precyzyjnych takich jak połączenia w sprzęcie medycznym czy optoelektronice. W związku z wymaganiami odnośnie dokładności i specyfice wykorzystania tych urządzeń powtarzalność procesu i niezawodność urządzeń utwardzających to cechy zasadnicze.

Technologia maszyn do utwardzania miejscowego

Systemy utwardzania miejscowego OmniCure® to najbardziej zaawansowane, proste w użyciu i niezawodne urządzenia do utwardzania ultrafioletem na rynku. Zależnie od potrzeb związanych z konkretnym zastosowaniem nasze urządzenia wyposażone są w wysokoenergetyczną rtęciową lampę łukową oraz światłowód przewodzący promieniowanie UV, lub w końcówkę LED. W obu przypadkach długość fali światła emitowana przez urządzenie utwardzające może być dostosowana za pomocą filtra bądź wyselekcjonowana by odpowiadała szczytowej absorpcji fotoinicjatorów stosowanych w danym procesie utwardzania, co przyspiesza proces utwardzania minimalizując jednocześnie niepożądane nagrzewanie podłoża.

Wydajność urządzeń do utwardzania UV

Urządzenia do utwardzania UV OmniCure® utwardzają substancje klejące szybciej i silniej, co wpływa na poprawę jakości wyrobu docelowego, wzrost tempa produkcji i redukcję jej kosztów. Każda oferowana przez nas maszyna to owoc wiedzy, doświadczeń i umiejętności a także innowacyjnych rozwiązania w zakresie kontroli systemu, dzięki temu nasi klienci mogą ze spokojem wybierać najlepsze na rynku wyposażenie do utwardzania miejscowego.

Radiometry UV do specjalnych zastosowań

Radiometry UV stosuje się do monitorowania i kontroli systemów utwardzania, aby uzyskać zamierzony w procesie łączenia efekt. Dzięki radiometrom można dostosować warunki ekspozycji do właściwości fizycznych utwardzanej ultrafioletem substancji klejącej. W przypadku zastosowań o szczególnych wymaganiach odczyty ekspozycji mogą stanowić również element specyfikacji procesu w projektowaniu systemu produkcyjnego z zastosowaniem wyposażenia do utwardzania UV.

Radiometry UV do kontroli wydajności (tj. irradiancji) układów utwardzania miejscowego mierzą potencjalną degradację rozkład światłowodu pomagając określić optymalne pozycjonowanie wykorzystanie światłowodów w danym procesie. Dodatkową korzyścią uzyskiwaną dzięki stosowaniu wyposażenia OmniCure® jest zapewnienie precyzyjnej kalibracji i jednolitych wyników całego układu utwardzania UV.